Strassen von Vevey
Strassen von Vevey
Hanging
Hanging
Vevey
Vevey

Vevey, Genfer See, Travel

yellow poppy
yellow poppy

flower